Kwaliteit voeders

Kwaliteit en transparantie in de keten

Bij Kalfsupport hechten wij uiteraard veel belang aan kwaliteit en transparantie. Wij willen optreden als een partner die voldoet aan alle relevante eisen in de keten. Daarom bezit Kalfsupport de volgende certificaten:

 • GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) 
  • Met dit certificaat tonen wij aan dat Kalfsupport voldoet aan alle eisen en voorwaarden voor de borging van diervoederveiligheid.

 • GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) 
  • Hiermee voldoet Kalfsupport aan de markteisen voor wat betreft het verantwoord werken met betrekking tot mens en milieu.

GMP(Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren) is een kwaliteitsborgingssysteem. Concreet betekent dit dat in de GMP norm van A tot Z is vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. De plus in GMP+ staat voor de integratie van de HACCP norm. Deze HACCP norm is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. In Nederland wordt deze norm gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van diervoeders te garanderen. 

 • SecureFeed
  • Kalfsupport is deelnemer van SecureFeed, hiermee dragen wij bij aan de borging van de voedselveiligheid van diervoeders.


SecureFeed is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de aanvullende borging van de veiligheid van diervoeders. Deze organisatie richt zich voornamelijk op het beoordelen van leveranciers en het bewaken van de veiligheid van de in te kopen producten. 

 • Productaansprakelijkheidsverzekering
  • Deze kwalificatie houdt in dat onze productaansprakelijkheid voldoende verzekerd is en dat Kalfsupport op de witte lijst van voerleveranciers staat.
 • GMP+ MI 105 (GMO Controlled)
  • Met dit certificaat voldoet Kalfsupport aan de eisen voor een GMO gecontroleerde standaard in diervoeders.


Deze standaard is een onderdeel van de Feed Responsibility Assurance module van GMP+ certificatie. Het dekt de volledige leverketen voor diervoeder: productie, handel, op- en overslag en transport voor GMO-beheerst diervoeder.

Non-GMO? Geen probleem!

Omdat non-GMO productie steeds belangrijker wordt, heeft GMP+ International de handen ineengeslagen met VLOG(Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik), eigenaar van een non-GMO schema in de diervoeder- en levensmiddelenketen, om het gemakkelijker te maken voor diervoederbedrijven om te voldoen aan deze marktvraag.

Vanuit de Nederlandse zuivelindustrie wordt steeds meer ingespeeld op de toenemende vraag naar VLOG-gecertificeerde zuivelproducten voor met name de Duitse markt. Melkveehouders die leveren aan een zuivelverwerker die VLOG-gecertificeerd is, mogen alleen voer voor de koeien gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Dit houdt in dat er geen voer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen.

Aan jongvee mag wel GMO-voer verstrekt worden, mits het voer aantoonbaar gescheiden is van het melkveevoer. Wanneer het jongvee zich in dezelfde stal bevindt als de koeien, of wanneer uit één silo gevoerd wordt, dient het jongveevoer wel VLOG-gecertificeerd te zijn.

Kalfsupport levert Non-GMO voeders

Kalfsupport is officieel VLOG gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat wij naast ons huidige assortiment, ook krachtvoeders kunnen leveren die officieel GMO-vrij worden geproduceerd. Daarnaast kan Kalfsupport non-GMO EU 28 krachtvoeders leveren. Dit zijn GMO-vrij krachtvoeders met grondstoffen afkomstig uit Europa.

Daarnaast worden de Maxilac melkpoeders volgens een VLOG-verklaring geproduceerd. Deze melkpoeders worden in een geheel GMO-vrije fabriek geproduceerd. Hiermee worden risico’s op genetische gemodificeerde grondstoffen in VLOG-voer geminimaliseerd.

Wilt u meer informatie over de VLOG-gecertificeerde en non-GMO producten van Kalfsupport? Neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in. 

Witte lijst diervoerbedrijven

Sinds 2016 verlangen zuivelondernemingen van de melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoeders afnemen van bedrijven die aan verschillende eisen voldoen. Zo dienen diervoeders met alle relevante activiteiten aangesloten te zijn bij SecureFeed of een gelijkwaardig systeem. Door aangesloten te zijn bij dit systeem beschikken de diervoeders ook over het GMP+ FSA. Daarnaast dienen de diervoeders aan de eisen te voldoen van verantwoord gebruik van soja. Tot slot moeten de diervoeder beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen. Kalfsupport voldoet aan deze eisen en is daarmee geplaatst op de witte lijst.