De longen van het kalf

Longgezondheid bij kalveren

De longen zijn één van de belangrijkste organen van kalveren, maar ze zijn ook erg kwetsbaar. Longontsteking is, naast diarree, de meest voorkomende gezondheidsprobleem bij kalveren. De veroorzaker? Een virus of bacterie. Maar ook een niet goed geventileerde stal kan een oorzaak zijn voor longproblemen.

Hoestende kalveren?

Kalveren geven vaak wel duidelijke signalen af wanneer ze een longprobleem hebben. Observeer uw kalveren goed. Zijn ze aan het hoesten, sloom of hebben ze een versnelde ademhaling? Hebben de kalveren een kromme rug of nemen ze niet genoeg voer op? Dit zijn allemaal signalen dat er een longontsteking heerst.
Maar pas op! Er bestaat ook een onzichtbare longontsteking. Deze kunt u niet zien, maar geeft wel blijvende schade aan uw kalveren.


Eerst de oorzaak achterhalen, daarna de longontsteking behandelen
Welke oorzaken zijn er voor longproblemen?

Als er problemen zijn met de longgezondheid van kalveren, is er over het algemeen niet sprake van één oorzaak die de problemen verklaart. Vaak gaat het om een combinatie van factoren. Huisvesting, klimaat en ventilatie, weerstand van de kalveren, infectiedruk en voeding spelen allemaal een rol. Verandering van groep of rantsoen, tocht, koude val of een hoge luchtvochtigheid zijn maar een paar voorbeelden hiervan. Dit heeft allemaal invloed op de weerstand van het kalf.

Vijf redenen om de longen van kalveren gezond te houden
Huisvesting

Binnen Kalfsupport hebben wij de kennis en techniek in huis om jongveestallen goed te kunnen beoordelen wat betreft klimaat en ventilatie. Zo kunnen wij een rookproef uitvoeren, luchtsnelheid en temperatuur van oppervlakten meten en de concentraties aan ammoniak en koolstofdioxide in beeld brengen. Ook kijken we naar de oriëntatie van de stal, leeftijden en groepsindeling.
Daardoor kunnen wij u laten zien op welke momenten kalveren de meeste risico lopen op een longinfectie. Kortom, de situatie op uw bedrijf in relatie met de longgezondheid wordt uitgebreid in beeld gebracht en daarnaast adviseren wij u welke maatregelen het beste bij uw bedrijf passen.

Ventilatie: Erg belangrijk voor gezonde longen

In de praktijk komen wij regelmatig onvoldoende geventileerde kalverstallen tegen (uit voorzorg tegen tocht). Echter frisse lucht is erg belangrijk! Gassen zoals koolstofdioxide en ammoniak tasten de slijmvliezen in de longen aan, waardoor ziektekiemen makkelijker kunnen indringen op de longen van het kalf. Ook een te hoge luchtvochtigheid door onvoldoende luchtverversing verhoogt het risico op het verspreiden van diverse ziektekiemen zoals virussen die longontsteking veroorzaken.

Voeding: Biest is de basis

Door de kalveren direct na de geboorte de biest te geven volgens het biestschema, krijgen de kalveren de voedingsstoffen binnen om een goede weerstand op te bouwen. Na de biest is goede voeding met voldoende energie en eiwit van belang. Wij kunnen u adviseren welke kalvermelkpoeder en krachtvoer het beste als basis voor uw kalveren kan dienen.