Moment van spenen

Kies een goed moment

Spenen, oftewel het kalf krijgt geen kalvermelk meer, is een belangrijke verandering bij de opfok van kalveren. Daarom moet dit ook zorgvuldig gebeuren. Het spenen gebeurt vaak tussen de 8 en 12 weken.

Wat gebeurt er tijdens het spenen?

De eerste weken na de geboorte is het kalf voor de groei totaal afhankelijk van melk, aangezien op deze jonge leeftijd alleen nog de lebmaag ontwikkeld is. Na het spenen moet het spijsverteringskanaal zich aanpassen aan het ruwvoer, krachtvoer en water. Dit is een ingrijpende ontwikkelingsfase die kalveren doormaken op weg naar het leven van een melkkoe.

Waar moet rekening mee gehouden worden tijdens het spenen?

Laat het kalf wennen aan krachtvoer

In de periode voorafgaand aan het spenen is het belangrijk om de pens van de kalveren goed te ontwikkelen. Daarvoor zijn er speciale mixen, zoals Kalfsupport Structo Stimulans, om de pens te laten wennen aan krachtvoer. Voor een goede brokopname moet het kalf bovendien ook water drinken. Door ruwvoer,  krachtvoer en vers drinkwater aan te bieden, naast de melk, zorgt u er ook voor dat de kalveren hard gaan groeien tijdens deze melkperiode en dat de pens goed ontwikkelt.

De kalveren moeten op het moment van spenen voldoende krachtvoer vreten, rond de 2 kilogram, zodat het gemis van energie wat eerder uit de melk gehaald werd gecompenseerd wordt door opname van meer krachtvoer en ruwvoer. Wanneer er onvoldoende energie uit ruwvoer en krachtvoer gehaald wordt, ontstaat er een speendip en een verminderde weerstand.

Stress..? Geen stress!

Zorg dat de kalveren bij het moment van spenen geen extra stress ervaren. Dit is al een grote gebeurtenis. Andere ingrijpende gebeurtenissen, zoals onthoornen, preventief vaccineren, rantsoen verandering, groepswisseling of een huisvestingsverandering naast het spenen kunnen tot groeivertraging lijden. Stel dan liever het spenen even uit.

Optimaal afbouwschema van kalvermelk

Na het spenen krijgen de kalveren geen melk meer. Om de overgang van voor én na het spenen zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om de melkverstrekking langzaam af te bouwen. Dit kan door middel van een voerschema. Wij kunnen deze samen met u opstellen. We kijken dan naar de kalveropfokstrategie binnen uw bedrijf, want geen enkel bedrijf is hetzelfde!

Weerstand op peil houden

Tijdens het spenen hebben de kalveren, door alle veranderingen in hun lichaam, een lagere weerstand. Hierdoor zijn de kalveren vatbaarder voor ziektes. Door voldoende biest van  goede kwaliteit te verstrekken, na de geboorte van het kalf, krijgt het kalf antistoffen binnen. Hierdoor krijgt u sterke kalveren die tijdens het spenen zich ook goed staande houden.

Voorkom een speendip!

Een speendip zorgt voor een afname van groei of misschien wel een terugval in gewicht bij de kalveren. Het is moeilijk om deze dip helemaal te voorkomen, maar u kunt er wel voor zorgen dat het zo minimaal blijft. Dit kan door de bovenstaande punten in acht te nemen bij het spenen van uw kalveren.

Daarnaast begeleiden wij u graag bij het moment van spenen, door het maken van een voerschema. Hierbij kijken wij naar de bedrijfssituatie maar ook naar de verschillende methodes van melkverstrekking: met speenemmers, milk bars of bijvoorbeeld een drinkautomaat.