Leo Hulter

Eigenaar en Kalveropfokspecialst

Ik ben opgegroeid op de boerderij, de melkveehouderij zit bij mij in het bloed. Na mijn opleiding kwam ik als vertegenwoordiger en adviseur al jaren bij melkveehouders over de vloer en wat mij opviel was dat de kalveropfok binnen het bedrijf een ondergeschoven kindje was. Hier bleef veel geld liggen en vonden onnodige verliezen plaats. Er was een gebrek aan kennis bij de melkveehouder met betrekking tot de kalveropfok met als gevolg hoge sterftepercentages en lage groeicijfers. Dit moest toch anders kunnen. Ik ben me verder in de kalveropfok gaan verdiepen en heb veel kennis opgedaan door middel van trainingen en internationale kennis uitwisselingen. Zo ontstond in 2013 Kalfsupport. Vanuit Kalfsupport zijn we melkveehouders gaan voorzien van kennis en advies en zo kwam de opfok van kalveren op een hoger niveau. Kalfsupport heeft zich inmiddels ontwikkelt tot een bedrijf met gedreven en enthousiaste Kalveropfokspecialisten. Dat vind ik belangrijk. Ik wil graag mensen om mij heen hebben die met net zoveel passie de melkveehouders begeleiden als ikzelf. Ik vind het ook belangrijk dat Kalfsupport blijft groeien, niet qua bedrijfsomvang, maar wel qua kennis. Zodat wij de melkveehouders altijd met de beste zorg en aandacht kunnen begeleiden bij de opfok van hun kalveren.

Landelijk
06-29733337
leo@kalfsupport.nl